PHU ZDANOWICZ Sp. z o.o.

al. Grunwaldzka 256A
80-314 Gdańsk

 

PHU ZDANOWICZ Sp. z o.o. 80-314 Gdańsk al. Grunwaldzka 256A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000220174, NIP 584-236-85-59, REGON 19188425500000

Kapitał zakładowy spółki w wysokości 209.500 PLN.